wlkp2

 

Przewodniczący Zbigniew Rogodziński  

V-ce Przewodniczący Dariusz Wojcieszak

V-ce Przewodniczący Ryszard Podhorodecki

V-ce Przewodniczący Krzysztof Wojtkowiak

Sekretarz Andrzej Drzewiecki

Skarbnik Tomasz Libert

Członek Zarządu Piotr Cieśielski

 

zarzad 2018