Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20151222 093708   Spotkanie opłatkowe związkowców

   Niezależnego Samorządnego

   Związku Zawodowego 

   Pracowników Pożarnictwa

   przy KM PSP w Koninie.

 

       Dnia 22 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków NSZZ Pracowników Pożarnictwa przy KM PSP w Koninie, któremu przewodniczył kolega Sławomir Janiak.

       W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - kolega Krzysztof Hetman i Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - kolega Zbigniew Rogodziński.

       Spotkanie odbyło się w serdecznej i ciepłej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  uczestnicy wzajemnie podziękowali sobie za współpracę w mijającym 2015 roku oraz złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

 

*     *     *

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - Warszawa/Józefów 09-10 grudnia 2015 roku.

zgnszzpp250

 

KOMUNIKAT

            W dniach 09 - 10 grudnia 2015 roku w Warszawie (KG PSP i CNBOP Józefów) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

            Spotkanie rozpoczęto od roboczego podsumowania i omówienia przebiegu obrad Krajowej Konferencji Związku połączonej z uroczystością obchodów 25 lecia NSZZ Pracowników Pożarnictwa, w tym przyjęcia ostatecznego kształtu i sposobu realizacji zgłoszonych wniosków.

Wiodącym tematem tej części obrad był poruszany i dyskutowany podczas Konferencji, problem podstaw prawnych organizowania oraz dopuszczalnych formy akcji protestacyjnych w naszej formacji. Omówiono szczegółowo procedury określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorów zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnieniu maksymalnej ochrony prawnej osób prowadzących działania protestacyjne, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji i ostatnich akcji protestacyjnych.

Podtrzymano wcześniejsze stanowiska i ustalenia, podkreślając że tylko wspólne działania w walce o poprawę warunków służby, pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych może przynieść wymierne efekty i zakończyć się sukcesem. W dniu 02 grudnia FEDERACJA ZZ SM wystosowała wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z wciąż aktualnymi postulatami Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustalonymi z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwość na spotkaniu w dniu 08 października 2015 roku na którym to spotkaniu Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość był reprezentowany przez Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość - pana Mariusza Błaszczaka oraz pana Jarosława Zielińskiego.

W trakcie trwania posiedzenia omówiono dodatkowo następujące tematy:

 • przebieg spotkań (14,16 i 19 października 2015 r.) w/s rozdziału środków finansowych od 01 stycznia 2016 roku + Opinia w/s wielokrotności kwoty bazowej,

                 - NSZZ PP - Nie wnosi uwag + (…)Jednocześnie informujemy że w procesie zbierania opinii, niejednokrotnie wyrażane

    było rozczarowanie co do wysokości planowanych zmian, gdyż proponowana kwota nie równoważy kilkuletniego

    okresu zamrożenia płac.

 - Uważamy iż powyższe działania uwzględniające wzrost uposażenia funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych

    winny być kontynuowane   w latach następnych.

 • sprawozdanie z przebiegu wizyty delegacji Forum ZZ w Berlinie (Ver.di) w dniach 03 do 05 listopada 2015 roku ( szczegóły patrz strona www ),
 • omówiono przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Forum Związków Zawodowych w 21 grudnia 2015 r. - Wybory Przewodniczącego Forum w związku z tragiczną śmiercią Tadeusza Chwałki,

              - opinia Związku w/s projektu dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do

                kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP (nabór

                do służby),

              - nowy skład organów statutowych FUNDACJI "SOLIDARNI" - II KADENCJA na lata

                ( 2015 - 2018 ),

W trakcie spotkania członkowie i goście Zarządu dopełnili tradycji przełamując się opłatkiem oraz wzajemnie przekazując życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

 

 z koleżeńskim pozdrowieniem

Krzysztof Hetman

(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

2                      3

Do pobrania :

pdf ikona - KOMUNIKAT z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 09-10.12.2015 r. pdf

 pdf ikona- APEL - STANOWISKO WLKP i LUBUSKIEJ FEDERACJI ZZ SM - 07.12.2015 r. pdf

*     *     *

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

APEL – STANOWISKO oraz DECYZJA Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 7 grudnia 2015 roku

 

wlkpzzfsm  LubuskaFedracjaZZSM


APEL – STANOWISKO ! ! !


Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 7 grudnia 2015 roku
Członkowie naszych Federacji po analizie obecnej sytuacji panującej w środowisku służb mundurowych, apelują do Kolegów Przewodniczących o zwarcie szeregów w walce o poprawę warunków służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
Zmiana władzy oraz trwające obecnie prace nad nowelizacją budżetu dają podstawę do podjęcia stanowczych działań, których celem będzie spełnienie postulatów związkowych na które czekają funkcjonariusze i pracownicy naszych służb.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pisze kurtuazyjne pismo do związkowców policyjnych, jednocześnie spotykając się z przedstawicielami Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która w zastawieniu z wielkością FZZSM jest niewielka, nie licząc oczywiście konotacji politycznych, które jak widać będą obecnie bardzo ważne.
Federacja od momentu powstania nigdy nie była i nie powinna być kojarzona z żadną opcją polityczną. Jest to osiągnięcie, które daje nam możliwość zachowania godności i pełnej niezależności w przedstawianiu naszych żądań.
W świetle powyższych faktów członkowie naszej Federacji wyrażają obawę dotyczącą utworzenia Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA, która może być ciałem przewlekłym w działaniu a w konsekwencji nieskutecznym. W naszej ocenie czas pozorowanego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi już minął. Oczekujemy konstruktywnych i skutecznych działań, ponieważ tego od nas oczekują członkowie naszych organizacji, którzy nam zaufali.
Problemy w służbach są znane od lat. Czas najwyższy zacząć je rozwiązywać. Tylko bezpośrednie rozmowy na szczeblu Minister MSWiA oraz MS a przedstawicielami poszczególnych kierownictw związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, może przynieść tak oczekiwane działania, których wynikiem będzie spełnienie postulatów związków zawodowych.
Upływający czas działa na naszą szkodę, wykorzystajmy to co przyniosły zmiany na scenie politycznej. Niech Ci co obiecywali funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym zmiany na lepsze, mają teraz szansę na dotrzymanie obietnic podobnie jak to czynią wobec funkcjonariuszy służby celnej.
Szanowni Koledzy!
Jako oddolna struktura reprezentująca ogromną rzeszę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych województwa wielkopolskiego i lubuskiego od prawie 3 lat apelujemy do części Was o determinację i konsolidację związków zawodowych działających w służb mundurowych. Postawa niektórych Kolegów nie ma nic wspólnego z otwartością na krytykę oraz strategicznym działaniem, które w przeszłości jak i w obecnej sytuacji politycznej było i jest niezbędne i przez nasze Federacje oczekiwane.
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego oraz województwa lubuskiego były i są zawsze gotowe do zdecydowanych wspólnych i skoordynowanych działań w interesie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb. Dotychczas to m.in. nasze oddolne naciski prowadziły do działań protestacyjnych, często spóźnionych, natomiast my byliśmy przez część Kolegów bezpardonowo atakowani, co nigdy nas nie zniechęcało do przypominania władzy związkowej i rządowej o naszym istnieniu i problemach do rozwiązania.
Federacja ma nadzieję, że ten apel będzie ostatnim. Spożytkujmy nasze siły w walce
o interesy tych którzy nas wybrali i nam zaufali.


W JEDNOŚCI SIŁA ! ! !


Przewodniczący Przewodniczący Przewodniczący
ZO NSZZ FSG PSG przy NoOSG ZO NSZZ FiPW ZW NSZZ P woj. wlkp.
Tomasz Deszcz Dariusz Grajczyński Andrzej Szary


Przewodniczący Przewodniczący
WZW ZZS „Florian” ZW NSZZ PP
Józef Kuliński Zbigniew Rogodziński


Przewodniczący lubuskiej
Federacji ZZ SM
Dariusz Mieczyński

 

DECYZJA


Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 7 grudnia 2015 roku


1. W ramach rotacyjnego kierowania WFZZSM i LFZZSM od 1 stycznia do końca czerwca 2016 roku pracami Federacji jako jej Przewodniczący kierował będzie Kolega Tomasz Deszcz – Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Krośnie Odrzańskim


2. Federacja dziękuję Koledze Dariuszowi Grajczyńskiemu, Przewodniczącemu ZO NSZZ FiPW za zaangażowanie,

który kierował będzie Federacjami do końca 2015 roku.


3. Od 1 lipca do końca 2016 roku na czele Federacji stanie przedstawiciel wskazany przez ZW ZZS „Florian”.

 

 podpisy

 

 

W załączeniu:

1. APEL - STANOWISKO WLKP i LUBUSKIEJ FEDERACJI ZZ SM - 07.12.2015 r.pdf -  pdf ikona

2. DECYZJA WLKP i LUBUSKIEJ FEDERACJI ZZ SM - 07.12..2015 r.pdf -  pdf ikona

 

*     *     *

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak co roku w Sklepie Ogniowym rozdajemy kalendarze za darmo ! ! !

 

Wspólnie z Zarządem Głównym NSZZ PP oraz z brokerem ubezpieczeniowym MENTOR S.A. przygotowaliśmy samoprzylepny kalendarz zmianowy na rok 2016.

Możesz zamówić kalendarz zmianowy na 2016 rok dla siebie i swoich przyjaciół, dla całej zmiany czy nawet dla całej jednostki. Kalendarz jest samoprzylepny formatu 148 x 105 mm.

Kalendarze rozdajemy za darmo ! ! !

Wystarczy do nas napisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i podać swoje dane adresowe, pod które prześlemy kalendarze.


Tytuł maila - kalendarze2016

 

kalendarz

 


Dane proszę podawać w kolejności:

Jednostka organizacyjna

Imię i Nazwisko zamawiającego

ul. nr

Kod pocztowy , miejscowość

ilość kalendarzy


np.

KP PSP ŚREM

Jan Kowalski

Plac Straży Pożarnej 1

63-100 ŚREM

50 szt.

i prosimy tylko w tej postaci ! ! !


Dla jednostek organizacyjnych PSP i OSP wysyłka gratis, osoby prywatne proszę wpłacić na nasze konto 10 1140 20040000 3702 4251 7591 kwotę 3 zł celem pokrycia kosztów wysyłki.

W tytule przelewu proszę podać dane adresowe i ilość kalendarzy, które mamy przesłać.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.


BARDZO, BARDZO ! ! !

prosimy o porozumienie się wewnątrz jednostek i łączenie zamówień ! ! !

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości zamawianych kalendarzy w sytuacji zamówienia bardzo dużej ilości dla jednej jednostki !


 źródło : SKLEP OGNIOWY w Śremie

 

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Posiedzenia Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego

 

W dniu 07 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenia Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych woj. wielkopolskiego.

Gospodarzem spotkania byli związkowcy Służby Więziennej z siedzibą Aresztu Śledczego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu ! ! !

 

20151207 111612

 

Z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa udział brali Krzysztof Hetman - Przewodniczący ZG NSZZ PP, Zbigniew Rogodziński - przewodniczący WZW NSZZ PP oraz V-ce Przewodniczący Dariusz Wojcieszak.

 

Komunikat z spotkania wkrótce ! ! !

 

20151207 111559

20151207 111707

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

02 - 12 - 2015 - Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych

 

logo federacja

 

Na dzisiejszym spotkaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustalano dokument wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych z wciąż aktualnymi postulatami Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustalonymi z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwość na spotkaniu w dniu 08 października 2015 roku na którym to spotkaniu Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość był reprezentowany przez Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość - pana Mariusza Błaszczaka oraz pana Jarosława Zielińskiego.


postulaty

 

Do pobrania :

pdf ikona - Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych.pdf

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

01 - 12 - 2015 - NIC O NAS – BEZ NAS ! ! !

PrzegladPozarniczy 10 2015

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa obchodził jubileusz 25-lecia działalności. Na uroczystość związaną z tym wydarzeniem przybyło wielu gości, a wśród nich Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze związkiem central związkowych służb mundurowych.

2

źródło - Przegląd Pożarniczy

 

Do pobrania :

 

pdf ikonaPrzegląd Pożarniczy numer 10-2015 - NSZZ PP - 25-lecie.pdf

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

25 - 11 - 2015 - Nowy skład organów statutowych Fundacji "SOLIDARNI" - II KADENCJA na lata ( 2015 - 2018 )

 solidarni2 

     Fundacja pomocy poszkodowanym

     funkcjonariuszom i pracownikom PSP  

     oraz członkom ich rodzin "SOLIDARNI"

     - II KADENCJA (2015-2018)

 

 

 


W dniu 25.11.2015r. na zabraniu Rady Fundacji został powołany skład organów statutowych Fundacji na 2-gą kadencję (do 31.12.2018 r.)
Podjęte uchwały Rady i stanowiska fundatorów stanowią wyraz doceniający dotychczasową pracę wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji.


      Najbliższe posiedzenie Zarządu i rozpatrzenie wniosków pomocowych jest przewidywane w dniach 8-10 grudnia br.

*     *     *

Zarząd Fundacji w składzie:


Prezes Zarządu : Marek GARNIEWICZ - NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Wiceprezes Zarządu : Oktawiusz ŻEBROWSKI - ZZS Florian

Wiceprezes Zarządu : Jacek PIWIŃSKI - KSP Solidarność

Członek Zarządu : Piotr CIOSEK - NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Członek Zarządu : Tomasz PODOLSKI - ZZS Florian

Członek Zarządu : Bartłomiej MICKIEWICZ - KSP Solidarność


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Jacek GĘBKA - ZZS Florian

Członek : Tomasz ŁOBOS - KSP Solidarność

Członek : Zbigniew ROGODZIŃSKI - NSZZ Pracowników Pożarnictwa

*     *     *

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

25 - 11 - 2015 - Prawo i Sprawiedliwość: Państwowa Straż Pożarna jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa

 

PIS

 

Nowy rząd, który jest tworzony przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie proponuje wiele ciekawych zmian dotyczących Państwowej Straży Pożarnej oraz w bezpieczeństwie publicznym. W tym programie czytamy:

Bilans ponad sześciu lat rządów PO-PSL w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest zdecydowanie negatywny. System zarządzania tą sferą uległ dezintegracji, a poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli osłabło. Rząd praktycznie uchyla się od odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli, zwłaszcza mieszkających na wsi i w małych miastach. Podział resortu spraw wewnętrznych i administracji na dwa pogłębił chaos kompetencyjny (nie przyniosło to zresztą zapowiadanego postępu informatyzacji, natomiast na jaw wychodzą kolejne afery korupcyjne w tej dziedzinie). Stanowiska kierownicze i dowódcze w służbach mundurowych zajmują osoby coraz mniej kompetentne. Do chaosu i destabilizacji w służbach mundurowych przyczyniły się też nieodpowiedzialne decyzje rządu dotyczące odbierania uprawnień funkcjonariuszom tych służb mundurowych - źródło:  remiza.com.pl

...więcej

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KOMUNIKAT O POGRZEBIE PRZEWODNICZĄCEGO FORUM ZZ

T.Chwalka        

Prezydium Forum Związków Zawodowych zawiadamia, że pogrzeb Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych Tadeusza Chwałki odbędzie się w sobotę 14 listopada w Żorach woj. śląskie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Ap. Filipa i Jakuba przy ul. Garncarskiej 16 w Żorach o godz. 12.00. Po mszy świętej odbędzie się przemarsz na cmentarz parafialny, który znajduje się tuż obok kościoła.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

30 października 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowych samochodów i sprzętu przy tej okazji na wniosek Krzysztofa Hetmana - Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa nagrodzono Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej :

„Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia

w realizacji zadań służbowych”

15 

uchonorowani zostali: st. sekc. Bartosz Górka i st. sekc. Paweł Janicki

Dyplomy wręczył Zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie nadbrygadier Marek Kowalski.

Przewodniczący Zarządu Powiatowego NSZZ

Pracowników Pożarnictwa przy KP PSP

w Krotoszynie

/-/ Ryszard Podhorodecki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z planowaną manifestacją Służb Mundurowych od 5 października powstaje  "Miasteczko Mundurowe" przed Sejmem RP Warszawie....więcej w komunikacie PDF

 

federacja zz sm

 

W załączeniu:

 

1. KOMUNIKAT FEDERACJI ZZ SM - 30.09.2015 r.pdf -  pdf ikona

2. KOMUNIKAT FEDERACJI ZZ SM - 28.09.2015 r.pdf -  pdf ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

         W dniu 18 września 2015 roku po raz czwarty odbył się turniej piłki nożnej na boisku ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie, zorganizowany przez NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Słupcy ,Konina i ZW NSZZ PP woj. wielkopolskiego. Patronat nad turniejem objęli wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Starosta słupecki i internetowy Sklep Ogniowy.

1 miejsce zajęła drużyna NSZZ Pracowników Pożarnictwa przy KM PSP w Koninie,

2 miejsce NSZZ Pracowników Pożarnictwa przy KP PSP w Krotoszynie,

3 miejsce NSZZ Pracowników Pożarnictwa przy KP PSP w Słupcy.

Tytuł najlepszego strzelca przypadł Łukaszowi Marszałkowi zawodnikowi z NSZZ PP w Krotoszynie, a najlepszym bramkarzem został zawodnik z NSZZ PP w Koninie Skvrna Tomasz.

Po zakończonym turnieju w miłej atmosferze wszyscy zawodnicy udali się na poczęstunek przy grillu i czymś jeszcze.

DSC 1046

DSC 1051

DSC 1054

DSC 1133

 

G R A T U L U J M Y   !  !  !

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KOMUNIKAT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

federacja zz sm 

W załączeniu:

1. KOMUNIKAT FEDERACJI ZZ SM -16.09.2015 r.pdf -  pdf ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w sprawie Uchwały ZG NSZZ PP

 

W załączeniu:

1. Pismo do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP sprawie Uchwały ZG NSZZ PP.pdf -  pdf ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KOMUNIKAT I STANOWISKO MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO

KOMITETU PROTESTACYJNEGO FEDERACJI

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

W załączeniu:

1. Komunikat MKP FZZSM z dn. 8 września 2015 r.pdf -  pdf ikona

2. Stanowisko MKP FZZSM ws. podwyżek na rok 2016 r.pdf -  pdf ikona

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wystapienie ZG NSZZ PP w sprawie podwyżki 4% w 2016 r.

4 procent podwyzki

 wiecej....

 

W załączeniu:

1. Wystapienie ZG NSZZ PP w sprawie podwyżki 4% w 2016 r - .pdf  -  pdf ikona

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

STANOWISKO

MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNEGO FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

W załączeniu:

 

1. STANOWISKO - MKP FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH.pdf  -  pdf ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SŁOWA NALEŻY DOTRZYMYWAĆ,

W PRZECIWNYM WYPADKU NIE MOŻNA LICZYĆ

NA WZAJEMNOŚĆ I SZACUNEK  ! ! !

 

W załączeniu:
 

1. O Ś W I A D C Z E N I E - dotyczące wysokości środków na podwyżki dla policjantów i pracowników od 1 stycznia 2016 roku.pdf  -  pdf ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WCZORAJSZEGO ZGROMADZENIA (KTÓRZY POMIMO SPIEKOTY STAWILI SIĘ TAK LICZNIE W WARSZAWIE), I W NASZYM IMIENIU WYRAZILI NIEZADOWOLENIE I OBAWY WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH.
 
JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ ZA WSPARCIE.
 
Krzysztof Hetman
Przewodniczący ZG NSZZ PP

 

23 lipca 2015 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się pikieta służb mundurowych podległych resortom Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Finansów.  Pod hasłem „Służba Więzienna, Straż, Policja jedna koalicja”, policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Więziennej, BOR-u i celnicy przyjechali do Warszawy, aby zademonstrować swoje niezadowolenie z polityki Rządu wobec służb mundurowych.

Petycja 23. lipca.2015.pdf - pdf ikona

 

 

1        2

3

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z planowanym scenariuszem "protestu leżącego" każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w karimatę lub koc. Ponadto należy zaopatrzyć się we flagi, transparenty, gwizdki i trąbki.

 

Uczestnicy zgromadzenia występują w umundurowaniu służbowym. Przed pikietą oraz w jej trakcie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, a także zakaz stosowania środków pirotechnicznych.
 
 
 
Załacznik :
1. Rozkład jazdy autokaru na Pikietę pod KPRM w Warszawie w dniu 23.07.2015 r. - pdf ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

APEL ! ! !

- wysłanie listu do premier Kopacz !

logo mkpfzzsm

 

W załączeniu przesyłam apel Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wraz ze wzorem listu do Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz.

 

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie ww. materiałów i zapoznanie z nimi również lokalnych mediów (telewizja regionalna, rozgłośnie radiowe, gazety regionalne, strony internetowe).

 

Wiceprzewodniczący

ZG NSZZ Policjantów

Tomasz Krzemieński

 

 

W załączeniu:
1. APEL.pdf  -  pdf ikona
2. List do Premier Ewa Kopacz.pdf  -  pdf ikona
 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
UWAGA PILNE -Termin ! ! !
logo zg nszzpp th
Proszę w trybie pilnym (do piątku) przesłanie deklaracji w zakresie ilościowym dotyczącej planowanego udziału w Pikiecie w dniu 23 lipca 2015 roku.
W raz z deklaracją udziału proszę o podanie osoby odpowiedzialnej za poszczególne grupy - szczegóły w załączonym piśmie.
Pozdrawiam
Krzysztof Hetman
 
Przewodniczący ZG NSZZ PP
 
W załączeniu:
 
iNFORMACJE ORGANIZACYJNE PIKIETY W WARSZAWIE.pdf - pdf ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PODWYŻKI SĄ PEWNE, PEWNA JEST TEŻ PIKIETA ! ! !

Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonariusze i żołnierze mają otrzymać podwyżki, nadal nie wiadomo w jakiej wysokości. Wiadomo, że średnia we wszystkich służbach będzie tym razem podobna. Mimo to związkowcy zamierzają protestować. Jednym z powodów jest brak pieniędzy na regulacje uposażeń w najbliższych planach modernizacyjnych, ale nie ma też gwarancji co do reszty ważnych postulatów. 23 lipca umundurowani funkcjonariusze będą wyrażać swoje niezadowolenie leżąc „bykiem” na karimatach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 7 lipca 2015 r., w godz. 900 – 1100, w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie reprezentantów Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panią Minister Teresą Piotrowską i z Wiceministrem Sprawiedliwości Wojciechem Hajdukiem. Z ramienia resortu Spraw Wewnętrznych w spotkaniu wziął też udział Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu w MSW. Stronę związkową reprezentowali: Andrzej Szary i Sławomir Koniuszy – NSZZ Policjantów, Dariusz Mieczyński – NSZZ FiPW, Zbigniew Rogodziński – NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Rafał Karpiński – NSZZ FSG i Piotr Kucharski z ZZS „Florian”.

Spotkanie było poświęcone perspektywie realizacji żądań zawartych w petycji skierowanej do Pani Minister w dniu 28 kwietnia a potem, 11 czerwca, do Pani Premier Ewy Kopacz. 

W kwestii zapewnienia w przyszłorocznej ustawie budżetowej wystarczających środków finansowych na odmrożenie waloryzacji kwoty bazowej, kształtującej uposażenia funkcjonariuszy oraz na podwyższenie tych uposażeń na poziomie rekompensującym brak waloryzacji w latach 2009 – 2015, Pani Minister poinformowała, że w chwili obecnej między resortami Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości trwają uzgodnienia dotyczące podwyżek uposażeń dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w tych służbach, jednak będą one obowiązywać dopiero od stycznia 2016 r. Pani Minister wyjaśniła, że w tegorocznym budżecie nie ma na to środków, pojawią się one dopiero w przyszłym roku, w ramach dodatkowych 2 mld zł. Na odpowiedź o wysokości przyszłorocznych podwyżek trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, ok 2 – 3 tygodnie. Pani Minister zapewniła, że kwoty podwyżki przeznaczone na głowę każdego żołnierza i funkcjonariusza będą na zbliżonym poziomie. Uważa jednak, że wewnątrz poszczególnych formacji należy zróżnicować wysokość podwyżek, żeby poprawić element motywacji. W tym celu będzie wymagać od podległych jej komendantów głównych propozycji, które wcześniej będą uzgodnione ze związkami zawodowymi, także na poziomie województw.

Zwrócono Pani Minister uwagę, że motywację można robić dopiero wówczas, gdy ma się do dyspozycji odpowiednie środki. Nie należy bowiem zapominać, że podwyżki w pierwszej kolejności mają zrekompensować siedmioletni okres zamrożenia uposażeń i na tej płaszczyźnie powinny być porównywalne. Gdyby się jednak okazało, iż średni poziom regulacji oscylował będzie wokół 600 zł., można wówczas spróbować poszukać rozwiązań poprawiających motywację uposażeń. Związkowcy, posługując się przykładem żołnierzy zawodowych – zarówno jeśli chodzi o ostatnie regulacje dodatków stażowych, jak i wysokości świadczeń ustawowych –  zwrócili uwagę na dużo gorszą sytuację funkcjonariuszy. Ich zdaniem, średnia wysokość przyszłorocznej podwyżki dla funkcjonariuszy nie powinna być niższa niż 600 zł.

Kontynuując temat uposażeń okazało się, że w planowanym programie modernizacji służb mundurowych nie ma dla nich miejsca, co w porównaniu ze stosunkowo niewielkimi nakładami na odnowienie taboru samochodowego oraz inwestycje w nowe obiekty, oceniano bardzo negatywnie.   

W kwestii podjęcia przez resort Spraw Wewnętrznych inicjatyw legislacyjnych zmierzającej do zapewnienia wszystkim funkcjonariuszom wynagrodzenia za ponadnormatywny czas służby; rekompensaty pieniężnej za czas służby pełnionej w porze nocnej, w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, na wzór rozwiązań obowiązujących w prawie pracy; ujednolicenia pragmatyki poszczególnych służb pod względem przepisów antymobbingowych na wzór rozwiązań funkcjonujących w służbie więziennej oraz wprowadzenia dla funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich okresu ochronnego, umożliwiającego zachowanie prawa do 100% uposażenia, Pani Minister poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego powołała aż pięć zespołów roboczych, które będą się zajmować również tymi zagadnieniami. Podając za wzór rozwiązania zawarte w Kodeksie pracy, związkowcy wyrazili pogląd, że „zbliżanie systemów”, o którym tyle się mówiło przy wprowadzaniu niekorzystnych rozwiązań do pragmatyki służb mundurowych, powinno działać w obie strony, czyli także w obszarach korzystnych z punktu widzenia praw podmiotowych.

Sporą część dyskusji poświecono tematowi sztucznie utrzymywanych wakatów, który w największej mierze występuje w Policji. Strona związkowa zwróciła uwagę na bezwzględną konieczność likwidacji wakatów do poziomu naturalnej fluktuacji kadr, wskazując na ujemne skutki tego procederu. Podkreślono, że ogromna liczba nadgodzin generowanych zwłaszcza w Policji jest probierzem niedoboru  policjantów i świadczy również o przeciążaniu ich obowiązkami służbowymi, co odbija się nie tylko na ich zdrowiu, ale również na jakości wykonywanych zadań. Skrytykowano wykorzystywanie z tej metody przy wyrównywaniu niedoborów w wydatkach na funkcjonowanie Policji. Padły liczby, które zaprzeczają zasadzie, że środki z niepełnego zatrudnienia w pierwszej kolejności powinny zwiększać fundusz nagrodowy. Z tymi argumentami nie chciał polemizować nawet Dyrektor Budzeń a Pani minister odnotowała uwagi strony związkowej, że w przyszłorocznym budżecie powinny znaleźć się środki na zapełnienie wakatów. 

Pani Minister w pełni podzieliła pogląd, że system opieki zdrowotnej wymaga radykalnej poprawy, jeśli chodzi o funkcjonariuszy służb mundurowych. W dyskusji padały różne warianty rozwiązań, które byłyby w stanie zagwarantować poprawę obecnej sytuacji. 

Zagadnieniem dostosowania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy do bieżących potrzeb służby, zdaniem Pani Minister, również powinny zająć się powołane przez nią zespoły. Podobnie zresztą, jak i opracowaniem programów społeczno-edukacyjnych przeciwdziałających agresji wobec funkcjonariuszy egzekwujących prawo.

Podczas spotkania złożono na ręce Pani Minister Spraw Wewnętrznych i Wiceministra Sprawiedliwości wnioski w sprawie uzupełnienia przepisów służących prawu funkcjonariuszy do pełnego uposażenia w przypadkach kiedy choroba związana jest ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz w sprawie wprowadzenia do ustaw pragmatycznych dodatków służbowych i funkcyjnych o charakterze progresywnym, które – zdaniem związkowców – w sposób najbardziej efektywny mogłyby zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostania w służbie. Uzasadnieniem drugiego wniosku były rozwiązania i wyliczenia przygotowane przez zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji decyzją nr 10 z dnia 8 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego, wracając do kwestii związanych z wysokością przyszłorocznej podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i pracowników poinformował Panią Minister, że oczekuje na konkretną odpowiedź do 20 lipca. Uzasadnił, że termin ten wynika z najbliższych planów protestacyjnych. 

Podsumowując Wyniki spotkania, Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża zadowolenie z otwartość Pani Minister na dialog ze stroną związkową, jednak należy pamiętać, że miarą jego skuteczności nie jest liczba spotkań czy też serdeczny klimat, ale efekty jakie z tego wynikają. W związku z powyższym, Komitet Protestacyjny, ocenia, że rozwiązania przedstawione podczas spotkania z Panią Minister i Panem Wiceministrem są niewystarczające i niesatysfakcjonujące, z punku widzenia ważnych interesów środowiska służb mundurowych. Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny dostrzega w związku z tym konieczność przeprowadzenia akcji protestacyjnej, zaplanowanej przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów  na dzień 23 lipca 2015 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i deklaruje wzięcie w niej czynnego udziału.

Sławomir Koniuszy, Andrzej Szary

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

msw

Szanowni Państwo,

 

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przesłane uwagi. Te kwestie, które najczęściej powtarzały się w Państwa korespondencji mailowej, zostały ujęte w ostatecznym brzmieniu komunikatu prasowego.

W załączeniu przesyłam komunikat prasowy, który został opublikowany na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pozostawiam do Państwa decyzji, ewentualne rozszerzenie komunikatu prasowego o dodatkowe informacje, które uznają Państwo za stosowne, na Państwa stronach internetowych.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za konsultację i liczę na dalszą owocną współpracę w ramach Forum Dialogu Społecznego.

 

Do zobaczenia,

 

Małgorzata Woźniak

Rzecznik Prasowy MSW

Link : Forum-Dialogu-Spolecznego-rozpoczeteForum-Dialogu-Spolecznego-rozpoczete

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

STANOWISKO PREZYDIUM

ZG NSZZ PP ! ! !

godlo nszzpp color maly1

Proszę o rozpropagowanie stanowiska ZG NSZZ PP i zebraniu chętnych osób do udziału w zapowiedzianej pikiecie w Warszawie.

Termin nadsyłania wykazu osób z podaniem imienia, nazwiska i numerem pesel do dnia 17.07.2015 roku na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PS. na podstawie stanowiska ZG NSZZ PP proszę o uzupełnienie/ wywieszenie flag związkowych na budynkach komend i jednostek z dniem dzisiejszym tj. 02.07.2015 r.

 

Pozdrawiam

Rogodziński Zbigniew

 

 

W załączeniu:
 
W załączeniu przesyłam stanowisko Prezydium Zarządu Głównego, odnoszące się do aktualnej sytuacji w zakresie planowania budżetu na 2016 rok, prowadzonego dialogu i akcji związkowych z tym związanych :
 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

INFORMACJA O AKCJI PROTESTACYJNEJ ! ! !

W załączeniu przesyłam decyzję nr 1/2015 Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów z dnia 28 czerwca 2015 roku.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, uprzejmie proszę o poinformowanie o udziale w pikiecie i liczbie uczestników z danej organizacji.

O udzielenie odpowiedzi proszę w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2015 roku.

      

 decyzja1 2015

W załączeniu:
1. Decyzja nr 1-2015 Ogólnopolskiego Komitetu Ptotestacyjnego.pdf  -  pdf ikona

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KOMUNIKAT ! ! !

Przesunięcie zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2015 roku terminu manifestacji ! ! !

logo MK FZZ SM

W związku z przyjęciem zaproszenia na spotkanie z Panią Minister Spraw Wewnętrznych w dniu 30 czerwca 2015 roku,  Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dnia 25 czerwca 2015 roku podjął decyzję o przesunięciu zaplanowanego na dzień 29 czerwca br. terminu manifestacji.


O dalszych ustaleniach na bieżąco będę informował.

Koleżankom i kolegom dziękuję za gotowość chęci uczestnictwa w planowanej manifestacji. W załączeniu komunikat MKP FZZSM wraz z pozostałą dokumentacją.

W załączeniu:
1. Komunikat MKP FZZSM ws. planowanej na 29.06.2015 r. pikiety przed KPRM.pdf  -  pdf ikona
2. Pani Minister Piotrowska spotka się w trybie pilnym z Międzywojewódzkim Komitetem Protestacyjnym.pdf  -  pdf ikona
3. Wniosek do Premier Ewy Kopacz z dn. 25.06.2015 r.pdf  -  pdf ikona
4. MSW - zaproszenie.pdf  -  pdf ikona
 
 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 czerwca 2015 r. l.dz. ZZ-ASZ-074A-703/15/34 w sprawie udziału przedstawicieli Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, w załączeniu przekazuję stosowną odpowiedź, która w dniu wczorajszym została przesłana do Pana pocztą

Jednocześnie, zgodnie z prośbą zawartą w piśmie proszę o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu z  Ministrem Spraw Wewnętrznych Panią Teresą Piotrowską w dniu 30 czerwca br. o godz. 9.00.

Z poważaniem

Jakub Bednarek

Pełnomocnik Ministra ds.

Kontaktów ze Związkami Zawodowymi

tel. (22) 6014689

kom. 694 444 148

 

Szanowny Panie Pełnomocniku !

Dziekuję za przesłane stanowisko Pani Minister.

Ostateczną decyzję MKPFZZSM w sprawie spotkania w dniu 30 czerwca podejmie po wewnętrznych uzgodnieniach  w dniu 25 czerwca o czym niezwłocznie Panią Minister poinformujemy.

Z poważaniem

podinsp. Andrzej SZARY

 

W załączeniu:
1. A.Szary - odp. w spr. spotkania 22.06.2015.pdf  -  pdf ikona
 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komunikat organizacyjny – III etap działań protestacyjno – informacyjnych - pikieta w dniu 29 czerwca (poniedziałek) przed KPRM w Warszawie

logo mkpfzzsm


Zgodnie z przyjętym przez Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych harmonogramem działań protestacyjnych, w dniu 29 czerwca przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (Aleje Ujazdowskie 1/3 w Warszawie) odbędzie się pikieta funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych podległych resortom Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości.


Mając na uwadze powyższe proszę o:


- udział w pikiecie chętnych funkcjonariuszy w umundurowaniu służbowym, flagami związkowym, gwizdkami, transparentami i banerami,
- zapoznanie uczestników z Regulaminem Zgromadzenia,
- zgłoszenie na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 czerwca ilości uczestników Zgromadzenia Publicznego,
- nagłośnienie Pikiety zapewni ZW NSZZ PP w Poznaniu – koszty solidarnie na podstawie not obciążeniowych,
- Komunikat do mediów – ZW NSZZ P woj. wlkp.,
- wystąpienie do Premier RP – WMZW NSZZ P,
- nadzór nad uczestnikami pikiety sprawują właściwi przewodniczący organizacji związkowych lub osoby przez nie upoważnione.


Początek zgromadzenia ok. godz. 12:15 zakończenie ok. godz. 15.30. Zbiórka uczestników pikiety w Warszawie przy Centralnym Ośrodku Sportu (Torwar, ul. Łazienkowska 6A) w godz. 11.00 - 11.40 i przemarsz chodnikami pod KPRM.


Przebieg zgromadzenia:


 godz. 12.00 – 12.15 - rozpoczęcie Zgromadzenia - powitanie uczestników przez Przewodniczącego,
 Przedstawienie po raz kolejny opinii publicznej żądań Komitetu Protestacyjnego skierowanych do Premier Rządu RP,
 Wystąpienia Przewodniczących Organizacji Wojewódzkich MKPFZZ SM,
 Wystąpienia przedstawicieli organizacji reprezentatywnych,
 Przekazanie petycji Premier RP,
 Rozwiązanie Zgromadzenia – rozejście się uczestników do miejsc parkowania pojazdów. – ok. godz. 15.30.


Przewodniczący WFZSM                  Przewodniczący Komitetu


Dariusz Grajczyński                          Andrzej Szary

 

 

W załączeniu:
 
1. KOMUNIKAT - III ETAP.pdf  -  pdf ikona
 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komunikat - III etap działań protestacyjnych

logo MK FZZ SM

 

Komunikat – III etap działań protestacyjnych

Członkowie MKP FZZ SM

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych harmonogramem działań protestacyjnych, w dniu 29 czerwca przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (Aleje Ujazdowskie 1/3 w Warszawie) odbędzie się pikieta funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych podległych resortom Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości.

Początek zgromadzenia o godz. 1200. Celem działań protestacyjnych będzie realizacja postulatów zawartych w petycji skierowanej do Pani Premier Ewy Kopacz w dniu 11 czerwca 2015 r. Funkcjonariuszy uczestniczących w pikiecie obowiązuje umundurowanie służbowe. Poszczególne wojewódzkie organizacje związkowe zaopatrzą uczestników pikiety we flagi związkowe, banery protestacyjne oraz inne rekwizyty wykorzystywane w tego typu działaniach na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Zbiórka uczestników pikiety w Warszawie przy Centralnym Ośrodku Sportu (Torwar, ul. Łazienkowska 6A) o godz. 1115.

Dalsze szczegóły zostaną ujęte w regulaminie zgromadzenia oraz dalszych komunikatach.

 

 Przewodniczący WFZSM           Przewodniczący Komitetu

 

 Dariusz Grajczyński                    Andrzej Szary

 

W załączeniu:
1. KOMUNIKAT - III ETAP.pdf  -  pdf-ikona
 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

,,Ankieta dotycząca form protestu,,

Proszę kolegów Przewodniczących o jej rozpropagowanie wśród członków NSZZ Pracowników Pożarnictwa i pozostałych chętnych strażaków.

fzzsm

Proszę o przesłanie ankiety zbiorczej

np. 1.  3x Nie, 9x Tak

Drogą e-mail na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

orginalne ankiety proszę o przesłanie do - 25 czerwiec 2015 roku na adres:

 Wielkopolski Zarząd Wojewódzki NSZZ Pracowników Pożarnictwa ul.Wolnica 1, 60-995 Poznań

Łącze pozdrowienia:

Rogodziński Zbigniew

 

W załączeniu:
1. Ankieta formy protestu.doc -  word ikona
2. Ankieta formy protestu.pdf  -  pdf-ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Petycja i Komunikat z Konferencji Prasowej

MKP FZZ SM

w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie

ewakopacz

 

W załączeniu:
1. FZZSM  -   Komunikat z dnia 11 czerwca 2015 r.  -  pdf-ikona
2. Petycja-KPRM -  pdf-ikona

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji

Związków Zawodowych zaostrza swoją akcję ! ! !

ewakopacz

 

W załączeniu:
1. Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji ZZ zaostrza swoją akcję  -  pdf-ikona
2. Postulaty do Premier na spotkanie 11 czerwca 2015 r. -  pdf-ikona

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja o organizowanej Konferencji Prasowej Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Warszawie - 11 czerwca 2015 r., oraz pismo do Pani Premier i regulamin zgromadzenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszę o kontakt do 8 czerwca br., celem organizacji  transportu.

marko

 

 

Pozdrawiam:

 

Rogodziński Zbigniew

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZWIĄZKI ZAWODOWE W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ I WALORYZACJI EMERYTUR NA 2016 ROK

emeryt2016

25 maja 2015 r. trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przekazały ministrowi pracy i polityki społecznej wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2016 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, państwowej sferze budżetowej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wskaźnika waloryzacji rent i emerytur.

Związki proponują, by wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły o nie mniej niż 5,9 %; wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej o nie mniej niż 10,5 %; minimalne wynagrodzenie za pracę o nie mniej niż 7,4 %.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien, w opinii trzech związkowych centrali, wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 roku zwiększony o 50 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015.

 

W załączeniu:
1. Wskazniki na 2016 rok  -  pdf-ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związeku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa przy KP PSP w Turku

 

OGŁOSZENIE ! ! !

 

            Informuję, że w dniu 13 czerwca 2015 r. organizowany jest przez NSZZ Pracowników Pożarnictwa spływ kajakowy rzeką Wartą na trasie Skęczniew – Uniejów.

Zbiórka uczestników o godz. 1030 na parkingu pod Termami w Uniejowie (tutaj zostawiamy samochody), skąd nastąpi przejazd autobusem do Skęczniewa, gdzie o godz. 1100 nastąpi początek spływu. Kajaki są tylko 2 osobowe.

Trasa spływu liczy ok. 18 km, a czas spływu to ok. 2-2,5 godziny. Następnie uczestnicy spływu wezmą udział w ognisku, które będzie czekało w Uniejowie nieopodal Term. Dla każdego uczestnika spływu będzie czekała kiełbaska i kaszanka do własnego wypieku nad ogniskiem. Napoje uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Koszt uczestnictwa w spływie:

 

 • członkowie NSZZ PP i ich rodzina: 35 zł od osoby, pozostali: 40 zł od osoby

Prosimy o w miarę szybkie podjęcie decyzji, gdyż na 1 tydzień przed terminem spływu musimy zarezerwować odpowiednią ilość kajaków. Po tym terminie wycofanie wpłaty jedynie w przypadku. Każdy z uczestników podpisuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Zapisy i wpłaty przyjmuje oraz udziela wszelkich informacji kol. Andrzej Drzewiecki          (tel. 664-976-615)

 

W załączeniu:
1. OGŁOSZENIE - spływ kajakowy rzeką Wartą na trasie Skęczniew – Uniejów  -  pdf-ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Witam !

 

W załączeniu zgoda na użyczenie pojazdów służbowych, proszę o kontakt z n/w osobami celem ustalenia rozkładu jazdy:
 
Marcinkowski Krzysztof z KP PSP Krotoszyn - kom. 668 107 325,
 
Drzewiecki Andrzej z KP PSP Turek - kom. 664 976 615.
 
PS. Osoby z KP PSP Czarnkowa i Szamotuł zgodnie z rozmową telefoniczną. 
 
Pozdrawiam:
 
Zbyszek Rogodziński
 
W załączeniu:
1. Zgoda na użyczenie pojazdów  -  pdf-ikona
 
 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KOMUNIKAT Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o manifestacji do 20 czerwca 2015 roku.

komunikat

 W załączeniu:
1. KOMUNIKAT Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji ZZM o manifestacji do 20 czerwca 2015 roku  -  pdf-ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wystąpienia do Klubów Parlamentarnych i Poselskich, skierowanych w dniu 23 kwietnia br. w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

 fzzsm

 W załączeniu:
1. Klub Parlamentarny i Poslelski PO -pdf-ikona

2. Klub Parlamentarny i Poslelski SLD -pdf-ikona

2. Klub Parlamentarny i Poslelski PIS -pdf-ikona

2. Klub Parlamentarny i Poslelski PSL -pdf-ikona

2. Klub Parlamentarny i Poslelski ZP -pdf-ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Oddolna inicjatywa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Strona 1 z 2


2 kwietnia 2015 r., wielkopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie oraz łódzkie struktury Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wezwały Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz przewodniczących organizacji wchodzących w jej skład o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości z żądaniami niezwłocznego przystąpienia do rozwiązania najbardziej palących problemów w służbach mundurowych.
Pomysł powołania Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (MKP FZZSM), podobnie jak i sam „Apel” są efektem rosnącego rozczarowania i frustracji w środowisku służb mundurowych. W ocenie MKP FZZSM przyczyną tego zjawiska jest z jednej strony ignorowanie przez Rząd problemów funkcjonariuszy a z drugiej – kompletny brak skuteczności dotychczasowej formuły dialogu społecznego. Ściślej rzecz ujmując, do podjęcia oddolnej inicjatywy przyczyniła się nieskuteczność wszystkich dotychczasowych działań, które podejmowała zarówno Federacja, jak i poszczególne jej centrale związkowe.
MKP FZZSM dostrzega potrzebę zradykalizowania dotychczasowych działań i nie zapomina o kalendarzu towarzyszącym konstruowaniu budżetu na przyszły rok. Stąd właśnie w „Apelu” pojawiły się daty: do 15 kwietnia MKP FZZSM będzie czekał na reakcję adresatów a do 17 kwietnia – na przedstawienie właściwym ministrom konkretnych żądań w ramach procedury przewidzianej w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia ze stroną rządową powstanie konieczność zorganizowania ogólnopolskiej manifestacji służb mundurowych. W ocenie MKP FZZSM, związki zawodowe działające w służbach mundurowych posiadają ogromny potencjał, ale nie potrafią lub w niektórych przypadkach nawet nie chcą z niego korzystać. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej, tylko działania zdecydowane, takie jak twarde rokowania i manifestacje mogą odnieść pożądany skutek.


Czego żąda MKP FZZSM?

 •  zwiększenia od przyszłego roku nakładów na funkcjonowanie poszczególnych formacji do poziomu umożliwiającego sprawną realizację zadań ustawowych;
 •  odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz zrekompensowanie w przyszłym roku wysokości tych uposażeń o wskaźnik skumulowanej inflacji wyliczony w latach 2009 – 2014;
 •  wdrożenia programów modernizujących poszczególne służby;
 •  podjęcia przez resort Spraw Wewnętrznych oraz resort Sprawiedliwości inicjatyw legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów, o których mowa w obywatelskim projekcie zmiany ustaw pragmatycznych lub poparcie tych zmian przez Radę Ministrów;
 •  opracowania i wdrożenie programu społeczno-edukacyjnego przeciwko agresji wobec funkcjonariuszy egzekwujących prawo;

 

Strona 2 z 2

 

 •  dostosowania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy do bieżących potrzeb;
 •  poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy poprzez usprawnienie systemu opieki zdrowotnej oferowanej przez placówki podległe resortowi Spraw Wewnętrznych;
 •  uzupełnienia przepisów gwarantujących funkcjonariuszom korzystającym ze zwolnień lekarskich prawo do zachowania 100% uposażenia jeżeli ich choroba ma związek ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.

Uzasadnienie zawarte w „Apelu”


Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, oczekując na niezwłoczną realizację apelu deklaruje przedstawienie pełnego uzasadnienia do wymienionych powyżej żądań. Zwraca uwagę, że niniejsza inicjatywa jest efektem coraz większego rozczarowania i frustracji w środowisku służb mundurowych, spowodowanych z jednej strony ignorowaniem przez Rząd problemów funkcjonariuszy a z drugiej – kompletnym brakiem skuteczności dotychczasowej formuły dialogu społecznego. Rozwiązanie tych wszystkich problemów pozostaje ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego, które w obecnej sytuacji geopolitycznej wydaje się pozostawać na marginesie. Zaniedbania Rządu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego nabierają szczególnej wyrazistości na tle rosnących nakładów na polską Armię. Przepaść w tych obszarach ciągle się powiększa i daje o sobie znać już nawet w sytuacji prawnej żołnierzy i funkcjonariuszy. Wystarczy porównać ukształtowanie dodatków z tytułu długoletniej służby w obydwu systemach. Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oczekuje w związku z tym, że niniejszy apel spotka się ze stosowną reakcją jego adresatów w terminie do 15 kwietnia 2015 r.


Wielkopolska FZZ SM /-/ Andrzej Szary
Lubuska FZZ SM /-/Dariusz Mieczyński
Warmińsko-Mazurska FZZ SM /-/Sławomir Koniuszy
Łódzka FZZ SM /-/Zbigniew Jagiełło

 

W załączeniu:
1. Oddolna inicjatywa MKP FZZSM -pdf-ikona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wtorek 31 marca 2015
 
List do Pani Premier
 
pismo premier
 
 Prezes Rady Misnistró RP -pdf-ikona
 
 
Wtorek, 31 marca 2015

Oświadczenie MSW

Szanowni Panowie,

uprzejmie informuję, iż na stronie Ministerstwa umieszczone zostało oświadczenie w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących prac nad zmianami w systemie emerytalnym funkcjonariuszy.

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13123,Oswiadczenie-MSW.html

Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji funkcjonariuszom Panów formacji.

Z poważaniem

Jakub Bednarek

Pełnomocnik Ministra ds.
Kontaktów ze Związkami Zawodowymi

 

msw

W nawiązaniu do pojawiających się wśród służb mundurowych nieprawdziwych informacji związanych m.in. z planami wliczania tzw. trzynastki w wynagrodzenie, braku mundurówki oraz zmiany podstawy naliczania wymiaru emerytury, informujemy, że MSW nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Również Ministerstwo Finansów zapewnia, że prace w tych kwestiach nie są prowadzone.Magorzata Woźniak

Rzecznik Prasowy MSW

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

APEL

Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych

woj. Lubuskiego i Wielkopolskiego

3

 

 W załączeniu:
1. APEL Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych woj. Lubuskiego i Wielkopolskiego - pdf-ikona
2. WNIOSEK Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych woj. Lubuskiego i Wielkopolskiego -pdf-ikona

 

DSC 0302 (Medium)

DSC 0306 (Medium)

 

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.