Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

10 - 10 - 2016 - Odpowiedź MSWiA dotyczące doniesień medialnych na temat ujednolicenia systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych

    W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2016 r. dotyczące doniesień medialnych na temat ujednolicenia systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, pragnę Pana poinformować,

 

MSWIA3

 

 że MSWiA nie są prowadzone, ani planowane prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy z dnia 18 lutego t994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), zwanej dalej ,,ustawą zaopatrzeniową", w kierunku rzekomego wprowadzenia korekt w emeryturach mundurowych (...) - więcej w pliku pdf

 

Do pobrania :

 

pdf ikona   - 2016-10-10 - Odpowiedź z MSWiA.pdf

 

1wlkp

 

Kategoria: /

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.