Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

27 - 06 - 2016 - Spotkanie Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Głównym celem było omówienia m.in. projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (projekt z dnia 20 marca 2016 r.) oraz aktualnej sytuacji związanej z powstaniem Federacji Służb Mundurowych i Publicznych (stanowisko w załączeniu).

 

20160627 100409

 

W toku dyskusji poparto dążenia i stanowisko związków zawodowych w zakresie konieczności „co najmniej dwukrotnego zwiększenie środków finansowych, przewidzianych w ustawie na wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników MSWiA” przedstawianych podczas prac Forum Dialogu Społecznego MSWiA oraz Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

 

20160627 100420

 

Jednocześnie odnosząc się do informacji o powstaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Publicznych przedstawiciele wszystkich związków zawodowych wchodzących w skład w/w Federacji ZZ SM województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec podjętych działań mających na celu rozbicie solidarności ruchu związkowego w służbach mundurowych” 

 

20160627 105217

 

 

– stanowisko w załączeniu.

    

         

Do pobrania :

pdf Komunikat Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 27.06.2016

pdf Stanowisko Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 27.06.2016

Kategoria: /

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.