Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

       Spotkanie miało charakter roboczy i podsumowujący ostatnie działania Związku w tym w szczególności: aktualną sytuację w zakresie zeszłorocznych działań protestacyjnych (akcja solidarnościowa), poprawy warunków służby, pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji oraz bieżące problemy organizacyjne Związku.

Podczas obrad odbyło się także spotkanie Komendanta Głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego z Prezydium Zarządu Głównego NSZZ PP, w którym ze strony Związku brali udział: Krzysztof Hetman, Paweł Borek, Jolanta Barczyk, Jolanta Puk, Zbigniew Rogodziński, Jacek Przybylski, Marek Garniewicz i Dariusz Wojcieszak.

 

2016 02 18 Prezydium1b

 

Podczas spotkania poruszono i wymieniono opinie w następujących tematach:

 

  • aktualnego stopnia zaawansowania prac nad rozporządzeniem płacowym funkcjonariuszy i pracowników PSP w 2016 roku (funkcjonariusze dodatek za stopień - równy wzrost dla wszystkich),
  • możliwości i plany w zakresie wprowadzenia nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych (lata 2017-2020),
  • problemy i rozwiązania w zakresie trwającej akcji awansowej,
  • funkcjonowanie i opinia w zakresie wytycznych dotyczących zasad przyznawania dodatków służbowych (uzgadniania ze związkami zawodowymi, przypadki zabierania dodatków i awansowania kosztem ich zmniejszenia)
  • zasygnalizowanie, pozostawionych i nierozwiązanych, spornych sprawy w niektórych województwach.

Obie strony spotkania wyraźnie i zdecydowanie zasygnalizowały gotowość do współpracy na drodze dialogu i porozumienia. Komendant Główny zadeklarował gotowość do spotkania z Zarządem Głównym (planowane na połowę marca br.) podczas którego będzie możliwe dłuższe i szersze omówienie powyższych problemów ze szczególnym uwzględnieniem planów i aktualnej sytuacji w służbie.

W przerwie obrad w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Krzyży „Zasługi za Dzielność” oraz „Krzyży Zasługi” funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Odznaczenia wyróżnionym wręczał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Za działalność i aktywność społeczną „Srebrnym Krzyżem Zasługi” odznaczony został mł. bryg. Krzysztof Hetman,, a „Brązowym Krzyżem Zasługi” – asp. sztab. Marek Garniewicz, funkcjonariusz w stanie spoczynku Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. ( szczegóły patrz strona www związku).

 

 z koleżeńskim pozdrowieniem

Krzysztof Hetman

(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

 


 

Warszawa 18 luty 2016 roku

 

Przewodniczący

Organizacji Członkowskich

NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Szanowni Państwo

 

Dokonując przeglądu i analizy organizacyjnej NSZZ Pracowników Pożarnictwa, zaobserwowano występowanie nieścisłości w zakresie dokonywania wpłat na Zarząd Główny Związku. Przypominam iż zgodnie z Uchwałą Krajowej Konferencji Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa z dnia 17 października 2013 roku w sprawie wzrostu składki członkowskiej oraz utworzenia funduszu wsparcia i protestacyjnego aktualna całość składki na Zarząd Główny wynosi 6 złotych (sześć złotych),składka w nowej wysokość (płatna z tzw. „dołu”) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

 

składka płatna na n/w konto NSZZ Pracowników Pożarnictwa:

65 1020 1026 0000 1702 0086 7762

PKO Bank Polski S.A. XX Odział w Warszawie

ul. Zabłocińska 10,    01-697 Warszawa

 

W związku z powyższym proszę o dokonanie sprawdzenia i ewentualnej korekty w komórkach finansowych, w zakresie wpłat Waszej Organizacji i uregulowanie sprawy składek członkowskich ( prośba dotyczy jedynie organizacji i przypadków wystąpienia zaległości lub wpłatę składki w niepełnej wysokości). Systematyczne i prawidłowe uregulowanie tych płatności, pozwoli nam na efektywniejszą organizacje i działalność naszego Związku na szczeblu krajowym oraz regulowanie należności na bieżąco.

 

                                                                Za Zarząd

                                                                                                     Przewodniczący ZG NSZZ PP

                                                                                                              Krzysztof Hetman

 

Do pobrania :

 

pdf ikona - K O M U N I K A T z posiedzenia PREZYDIUM ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 

 

Kategoria: /

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.