Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

28 - 09 - 2018 - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ! ! !

 

 

manifestacja

 

 F15K2018

(…) Z pozyskanych informacji wynika, iż MSWiA poprzez swoje służby, w tym Biuro Nadzoru Wewnętrznego, monitorować będzie cały przebieg manifestacji, dlatego wszyscy czynni funkcjonariusze biorący udział w manifestacji powinni wykazać się daleko idącą samokontrolą. Istnieje zagrożenie wszczynania postępowań, w tym z etyki. Mogą być wobec nas stosowane prowokacje. Pozyskano również informację, iż nasza manifestacja będzie nagrywana przez środowiska narodowe i kibolskie. Ponadto przypominam, iż manifestacja nie jest polityczna, a odbywa się w związku ze złożonymi przez Federację ZZ SM postulatami. Osoby, które będą chciały wejść ze swoimi hasłami muszą być bezwzględnie usunięte przez nasze służby porządkowe. W manifestacji nie przewidujemy udziału polityków, członków stowarzyszeń i innych organizacji poza osobami zaproszonymi przez organizatora protestu. (…)

 
 

Do pobrania :

pdf ikona  -  2018.09.28 - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NSZZ PP.pdf

pdf ikona  -  2018.09.28 - REGULAMIN zgromadzenia 2 października 2018.pdf

pdf ikona  - 2018.09.28 - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY zgromadzenia 2 października 2018.pdf

pdf ikona  -  2018.09.28 - INFO ZA SZYBĘ AUTOBUSU - NSZZ PP.pdf - NSZZ PP.pdf

 

2019 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.