Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

 

31 - 07 - 2018 - Akcja ponownego oflagowania i oznakowania pojazdów w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej  ! ! !

 

 

akcja protestacyjna 2

 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy, 

W nawiązaniu do wcześniejszych działań Związku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych, oraz wystąpienia Komendanta Głównego PSP z dnia 23 lipca 2018 roku dotyczącego „flag i banerów zamieszczanych na pojazdach eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”, przypominam o realizacji harmonogramu i form protestu określonych uchwałą Rady Federacji ZZ SM 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.. w tym ze szczególnym uwzględnieniem ponownego oflagowania i oznakowania pojazdów w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej.

Czynności te proszę realizować ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa osób, sprzętu i mienia. Pamiętajmy również aby zastosowane środki protestu pozostały w zgodzie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym i nie zagrażały w jakikolwiek sposób uczestnikom ruchu drogowego. Wykorzystywane elementy w postaci flag czy bannerów zawieszanych na pojazdach straży pożarnej proszę umieszczać w sposób nie godzący w integralność stałych elementów oznakowania pojazdów, umożliwiając identyfikację jednostki pojazdu.

Pamiętajmy iż podjęta akcja protestacyjna pozostaje zgodna z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wbrew twierdzeniom wskazanym w w/w piśmie KG PSP nie stanowi naruszenia któregokolwiek z wymienionych przepisów, co znalazło potwierdzenie w opinii i wystąpieniu kancelarii prawnej z dnia 27 lipca 2018 roku (pełna treść w załączeniu).

(…) Z uwagi na podjęte przez Komendanta Głównego PSP działania konieczne jest przytoczenie treści art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: „w obronie praw i interesów określonych w art. 1 mogą być stosowane, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w rozdziale 2, inne niż strajk formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Z prawa tego mogą korzystać także pracownicy niemający prawa do strajku”. Tak długo jak akcja protestacyjna NSZZ PP oraz ZZS „Florian” pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, tak długo nie można sprzeciwiać się jej prowadzeniu. Wskazać należy również, że w zgodzie z art. 26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. (…)

*szczegółowe odniesienia do argumentów patrz załączony plik pdf.

W mocy pozostają dotychczasowe ustalenia i przyjęty harmonogram Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych.

 Za Zarządy:

ZZS Florian, NSZZ PP

(-) podpisy

Polecane materiały:

  1. plik pismo/opinia kancelarii w/s pisma KG PSP - plik w załączeniu – link PDF Komunikat MSWiA ws. pisma PSP - https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17709,Komunikat-MSWiA-ws-pisma-PSP.html
  2. Szef MSWiA chce wyjaśnień komendanta głównego PSP po tekście Onetu - https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-mswia-chce-wyjasnien-komendanta-glownego-psp-po-tekscie-onetu/z4pk263?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
  3. Komendant główny PSP nakazał strażakom usunąć symbole protestu. Związki oburzone - https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/strazacy-musza-usunac-symbole-protestu-zwiazki-zawodowe-oburzone/hllllwh

               

Do pobrania :

pdf ikona 2018-07-31 - pismo Kancelarii Prawnej dot. Oflagowanie Pojazdów (do KG PSP).pdf

pdf ikona - 2018-07-31-Florian i NSZZPP - Akcja Ponowne Oflagowanie Pojazdów.pdf2018-07-31-Florian i NSZZPP - Akcja Ponowne Oflagowanie Pojazdów.pdf

 


2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.