Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

14 - 07 - 2018 - Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Służb Mundurowych

Federacja baner poziom

14 lipca 2018 roku

 
Przewodniczący
Organizacji członkowskich
NSZZ Pracowników Pożarnictwa
 
Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
 
     W dniu 11 lipca 2018 roku obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na której podjęto uchwałę nr 2/II/2018 o rozpoczęciu 16 lipca 2018 roku Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych przez związki zawodowe będące członkami Federacji ZZ SM. 
 
     Stabilizacja kadrowa, radykalne zwiększenie nakładów na wzrost uposażeń funkcjonariuszy z  jednoczesnym przywróceniem uprawnień emerytalnych, jakie obowiązywały do  31 grudnia 2012 r., wprowadzenie odpłatności za tzw. nadgodziny, odmrożenia waloryzacji płac oraz wprowadzenie trzydziestodniowego okresu absencji chorobowej z zachowaniem 100 procent uposażenia, to główne cele o które walczymy. 
 
     Pamiętajmy, iż aktualne działania protestacyjne nie zamykają i nie wykluczają kontynuowania rokowań w sprawie podpisania porozumienia gwarantującego realizację w/w postulatów, skierowanych przez Federację ZZ SM w dniu 12 marca 2018 roku do: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów.
 
     Realizując wcześniejsze uchwały i stanowiska Związku, Zarząd Główny NSZZ Pracowników Pożarnictwa w ramach aktualnie prowadzonej akcji solidarnościowej, zaleca organizacjom terenowym Związku realizację harmonogramu i form protestu określonych uchwałą Rady Federacji ZZ SM nr 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.. m.in.:
 
  • oflagowanie i oznakowanie jednostek oraz pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa osób, sprzętu i mienia – 16 lipca 2018 roku od godz. 12.00. Proszę o udokumentowanie tego faktu i nadsyłanie zdjęć na adres Zarządu Głównego.
  • podaniu do publicznej wiadomości decyzji o podjęciu akcji protestacyjnej, prowadzeniu kampanii informacyjnej o przyczynach tej decyzji i postulatach (m.in. informacje medialne, akcja ulotkowa itp.),
  • wystąpienie z apelem do funkcjonariuszy i ich rodzin o wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego jako poparcie działań prowadzonych przez Federację ZZ SM i żądań skierowanych w dniu 12 marca 2018 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – od 16 lipca 
  • 01 września 2018 roku. Treść apelu wraz z propozycją listu do Premiera zostanie zmieszczona na stronie internetowej Związku,
  • realizację harmonogramu działań wprowadzający inne formy protestu zgodnie z uchwałą Rady Federacji ZZ SM nr 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
     Informację o uruchomieniu tych form protestu proszę koordynować na podległym terenie wraz z niezbędną informacją skierowaną do właściwych KW/KM/KP Państwowej Straży Pożarnej, realizację i prowadzenie innych dozwolonych prawem form protestu zatwierdzonych  przez Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
 
 
     Decyzję o zakresie i formie prowadzenia akcji solidarnościowej proszę podejmować w porozumieniu i przy współpracy z innymi organizacjami związkowymi. Pamiętajmy, tylko siła wspólnych działań funkcjonariuszy wszystkich formacji służb mundurowych, będzie posiadała odpowiednią moc oddziaływania i skuteczność.
 
                   Za Zarząd
 
     Przewodniczący  ZG NSZZ PP
 

Do pobrania :

pdf ikona- 2018-07-14 - uchwała Rady Federacji ZZ SM.pdf

pdf ikona   - 2018-07-14 - Postulaty - Pismo_MSWiA .pdf

pdf ikona   - 2018-07-14 -KG PSP Informacja - Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Federacji ZZSM.pdf

pdf ikona   - 2018-07-14 - NSZZ PP Informacja - Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Federacji ZZSM.pdf

 

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.