Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

12 - 01 - 2018 - Spotkanie kierownictwa KW PSP w Poznaniu z przedstawicielami związków zawodowych - źródło KW PSP Poznań

 

wspolne

 

 

12 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu z przedstawicielami pożarniczych związków zawodowych działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy spotkania:

  • bryg. Andrzej Bartkowiak - wielkopolski komendant wojewódzki PSP,
  • mł. bryg. Arkadiusz Przybyła - zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Robert Klonowski - naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru,
  • Dariusz Wojcieszak - NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
  • Andrzej Drzewiecki - NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
  • Zbigniew Rogodziński - NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
  • Jerzy Rak - NSZZ Solidarność,
  • Józef Kuliński - ZZS Florian,
  • Andrzej Jurga - ZZS Florian.

Na spotkaniu dokonano podsumowania współpracy w 2017 roku oraz omówiono sprawy bieżące (m.in. nowe porozumienie ze związkami zawodowymi, przesunięcia etatowe, badania kierowców, zmianę systemu pełnienia służby w JRG, analizę nagród oraz problemy z dysponowaniem jednostek poza powiat macierzysty).

Było to kolejne z cyklicznych spotkań wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP z przedstawicielami związków zawodowych, które odbywają się w pierwszy piątek kwartału. Wielkopolski komendant wojewódzki PSP poprosił również, aby na bieżąco podczas spotkań strona społeczna przekazywała swoje oczekiwania, tematy do realizacji, ewentualne problemy do rozwiązania.

 

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.