Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

19 - 02 - 2019 - Pismo do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wyjaśnienie wątpliwości i wypracowanie jednolitych zasad zmiany służby w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych

 1

 Szanowny Panie Komendancie,

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego zwracają się z uprzejma prośbą do pana Komendanta o wyjaśnienie wątpliwości i wypracowanie jednolitych zasad zmiany służby w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych. (...)

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.